Cảm nhận của Chị Lan – Trung Tâm năng Lượng Mặt Trời Megasun

Showrom Megasun Bình Thạnh chúng tôi kinh doanh sản phẩm tiết kiệm điện từ ứng dụng năng lượng mặt trời. Tưởng chừng như chẳng có gì cần phải dùng đến dịch vụ chuyển hàng nhanh. Nhưng do công việc kinh doanh khá bận rộn, có một lần tôi tôi cần giao hoá đơn gấp cho Read more about Cảm nhận của Chị Lan – Trung Tâm năng Lượng Mặt Trời Megasun[…]